Plug-In's
2015-07-04 09:51
Hoe kan ik plug-in's bij de editor verwijderen.
Ik wil namelijk de handles verwijderen.

73's de Gerrit, PA3FAS
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login